اخبار اجتماعی همشهری آنلاین

مسابقه با اسباب بازی

حادثه>  خارجی- منچستر: مسابقه جیپ های اسباب بازی سرگرمی جد ید ی است که بسیاری از علاقه مند ان به هیجان را به خود جلب کرد ه است.

مسابقه با اسباب بازی

از سال ۲۰۱۰شرکت کنند ه های این مسابقه با جیپ های اسباب بازی خود وارد جاد ه های کوهستانی می شوند و خطر صد مه های جسمی را به جان می خرند. رسید ن به خط پایان بد ون سقوط یا برخورد با د رخت ها تنها برخی از قوانین ساد ه این روید اد است. یکی از شرکت کنند ه ها د ر این باره می گوید: این ارزان ترین مسابقه ای است که می توان د ر آن هیجان را تجربه کرد. زیرا قیمت این جیپ های اسباب بازی از هر وسیله نقلیه د یگری مقرون به صرفه تر است.

منبع خبر در همشهری آنلاین | خلاصه خبر

هاست ایران