اخبار علمی و پزشکی واحد مرکزی خبر

گیرنده های چشایی در روده افراد دیابتی، مختل می شوند

تهران / واحد مرکزی خبر / علمی ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
محققان علوم پزشکی در استرالیا اعلام کردند حس چشایی دستگاه گوارشی بیماران دیابتی مختل است و به همین سبب، این گروه از بیماران، مشکلات جذب گلوکز دارند.
نخستین بار است که محققان گیرنده های حس شیرینی را مورد بررسی قرار می دهند که در روده انسان قرار دارند.
دکتر ریچارد یانگ و همکارانش در دانشگاه آدلاید می گویند هنگامی که از حس چشایی شیرینی صحبت می شود بیشتر مردم به چشایی زبان فکر می کنند ولی گیرنده هایی حس شیرینی در بخش های مختلفی از بدن انسان وجود دارند و برخی از آنها در روده انسان قرار گرفته اند.
مبتلایان به دیابت نوع دوم، از داشتن این گیرنده ها محرومند و به همین علت از کنترل جذب گلوکز عاجزند.
در بدن افراد سالم، این گیرنده های شیرینی در روده ها، ظرف ۳۰ دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض گلوکز، آن را به طور موثر جذب می کنند ولی این کار در بدن دیابتی ها صورت نمی گیرد.
محققان بر این باورند که با کشف این گیرنده ها و نحوه کار آنها، می توان به درمان های بهتری برای بیماری دیابت دست یافت.
به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، بیماری قند یا دیابت نوعی اختلال در سوخت و ساز است که به علل مختلف تظاهر می کند و با درجات مختلف از کمبود انسولین، یا عدم پاسخ به انسولین همراه است.
طبق این تعریف نقش مهم انسولین و تغییرات مهمی که بدنبال کمبود آن در سوخت و ساز ایجاد می شود بهتر مشخص می شود.
این نوع دیابت تقریبا هشتاد و پنج تا نود درصد کل بیماران دیابتی را تشکیل می دهد.
در این نوع دیابت، زمینه ارثی دخالت دارد و در مقایسه با دیابت وابسته به انسولین بیشتر به صورت فامیلی مشاهده می شود.
در فردی که دارای زمینه ارثی بیماری است، عوامل محیطی می توانند موجب بروز علائم بیماری شوند.
دیابت نوع دوم، اغلب در بین افراد میانسال دیده می شود.
در دیابت نوع دوم، کمبود انسولین به طور نسبی وجود دارد ولی مقاومت به انسولین می تواند در پیدایش بیماری اهمیت بیشتری داشته باشد.
در این بیماران پاسخ انسولین به گلوکز ممکن است طبیعی یا بیش از طبیعی باشد.

۱۵۹/۱۰۶

منبع خبر در واحد مرکزی خبر | خلاصه خبر

هاست ایران