اخبار علمی و پزشکی برترین ها

ورزش در حد متوسط به حرکت اسپرم ها کمک می کند

حرکت اسپرم در کدام مردان بهتر است؟

حرکت اسپرم به معنای توانایی شناکردن آن و حرکت به سوی تخمک است که عامل مهمی در باروری محسوب می شود.

حرکت اسپرم در کدام مردان بهتر است؟
یک بررسی جدید نشان می دهد حرکت اسپرم در مردانی که مقادیر متوسطی ورزش انجام می دهند، از مردانی که فعالیت جسمی کمتر یا بیشتری دارند، بهتر است.حرکت اسپرم به معنای توانایی شناکردن آن و حرکت به سوی تخمک است که عامل مهمی در باروری محسوب می شود.

به گزارش هلث دی در این تحقیق که به وسیله پژوهشگران در دانشگاه یاماگوچی در ژاپن انجام شده است، ۲۱۵ مرد که نمونه های اسپرم و اطلاعات درباره میزان فعالیت جسمی شان را در اختیار گذاشته بودند، بررسی و براساس میزان فعالیت جسمی شان به ۳ گروه تقسیم شدند: میزان های بالا، متوسط و کم ورزش. مردانی با میزان ورزش متوسط بیشترین میانگین حرکت اسپرم را داشتند و کمترین شمار مردان با حرکت اسپرم کمتر از ۴۰درصد در این گروه بودند (۳/۱۴ درصد) . در ۳۱ درصد مردان در گروه ورزش با میزان کم و ۲۷ درصد در گروه مردان با میزان بالای ورزش، کمتر از ۴۰ درصد اسپرم متحرک داشتند.

مردان تخمک اسپرم ورزش

نتایج این بررسی در اجلاس سالانه جامعه پزشکی تولید مثل آمریکا در اورلاندو ارائه شد. رییس انتخابی این جامعه، دولورس لامب در این باره گفت: «ورزش جزیی از سبک زندگی سالم است که در سلامت تولیدمثل نقش دارد. نتایج این بررسی که در آن فراوانی، شدت و مدت فعالیت جسمی اندازه گیری شده بود تا میزان ورزش افراد به صورت کمی بیان شود، نشان می دهد ورزش منظم در حد متعادل برای بهبود متوسط مشخصات اسپرم را می توان به مردانی توصیه کرد که عارضه خاصی توانایی آنها را برای تولیدمثل مختل نکرده است.

منبع: هفته نامه سلامت

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha. ir

منبع خبر در برترین ها | خلاصه خبر

هاست ایران