اخبار فرهنگی و هنری باشگاه خبرنگاران جوان

عکس هایی از مقبره و محل دفن پیامبران (س)

عکس هایی از مقبره و محل دفن پیامبران (س) در سراسر دنیا را اینجا ببینید.

عکس هایی از مقبره و محل دفن پیامبران (س)
آثار برجای مانده از قوم ثمود
مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت ایوب

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت داوود

مقبره پیامبران دفن کشتی


مرقد حضرت ابراهیم

مقبره پیامبران دفن کشتی


محل ولادت حضرت ابراهیم

مقبره پیامبران دفن کشتی


دستخط منسوب به ادریس نبی

مقبره پیامبران دفن کشتی


غاری که حضرت موسی در آن پناه گرفت

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت هارون

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت هود

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت لوط

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقام حضرت ابراهیم

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


عصای حضرت موسی

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت نوح

مقبره پیامبران دفن کشتی


کشتی حضرت نوح

مقبره پیامبران دفن کشتی


قطعه ای باقی مانده از کشتی حضرت نوح

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت عمران

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره ساره همسر حضرت ابراهیم

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت شیث

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت سلیمان

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت یعقوب

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت یحیی

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت یونس

مقبره پیامبران دفن کشتی


عمامه منسوب به حضرت یوسف

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره حضرت زکریا

مقبره پیامبران دفن کشتی


مقبره پیامبران دفن کشتی


  منبع: شمال نیوز

منبع خبر در باشگاه خبرنگاران جوان | خلاصه خبر

هاست ایران