اخبار ورزشی ایرنا

مسوول کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاری: فرصت اعتراض ۵ روز کاری است

مسوول کمیته ضددوپینگ فدراسیون سوارکاری: فرصت اعتراض ۵ روز کاری است

به گزارش ایرنا، فدراسیون سوارکاری هفته گذشته اعلام کرد در آزمایش انجام شده روی نمونه های اخذ شده دو رده مسابقات استقامت کشور، در مورد مقام نخست مسافت? ? کیلومتر استفاده از مواد نیروزا توسط آزمایشگاه مرجع به تایید رسیده است.
رییس هیات سوارکاری استان همدان در واکنش به این موضوع به ایرنا گفت: یکشنبه آینده (فردا) دفاعیه مربی و سوارکار همدانی را به فدراسیون ارایه می دهیم تا ضمن تعیین دقیق درصد ماده مصرف شده اسب و نوع دارو مشخص شود.
مسوول کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اخذ نمونه برای آزمایش دوپینگ همواره با تایید مالکان اسب های اول تا سوم مسابقات کشوری صورت می گیرد و تمامی مراحل مورد موافقیت کتبی مالکان اسب ها قرار گرفته است.
«علیرضا شهبازی» افزود: پس از تایید استفاده از مواد نیروزا توسط آزمایشگاه مرجع، مالک اسب حداکثر تا ۵ روز بعد از اعلام موضوع، حق اعتراض و درخواست ارسال نمونه دوم (شاهد) به آزمایشگاه را دارد و در این راستا باید تمامی هزینه های مالی در خصوص این موضوع (حدود ۶۰۰ هزار تومان) را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: در نتیجه ارسال شده از سوی آزمایشگاه مرجع اعلام شده که اسب مقام نخست مسابقه های استقامت کشوری به مسافت ۸۰ کیلومتر چهار نوع ماده موثر استفاده کرده است.
ورزشی (۴) . ** ۷۵۳۷ ** ۱۵۸۹

منبع خبر در ایرنا | خلاصه خبر

هاست ایران