اخبار گوناگون مهر

سخنرانی هابرماس در مرکز اروپایی علوم و هنر

یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی و از متفکران مکتب انتقادی روز ۲۱ آبان ماه در مرکز اروپایی هنر، فرهنگ و علوم سخنرانی می کند.

سخنرانی هابرماس در مرکز اروپایی علوم و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، هابرماس در این سخنرانی به بررسی موضوع آزادی می پردازد.

یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی از فیلسوفان مکتب انتقادی به شمار می رود. برخی به سبب گستره موضوعاتی که او مورد بررسی قرار داده لقب" هگل زمان" را به وی داده اند.

وی از جمله فیلسوفان مهم معاصر و از منتقدان مدرنتیه است. هابرماس مدرنیته را پروژه ای ناتمام می داند. رویکرد هابرماس به مدرنیته انتقادی است و عقلانیت مدرن را یگانه عقلانیت درست نمی پندارد.

در واقع تأکید هابرماس بر عقلانیت انتقادی است. هابرماس علاوه بر تبیین معضلات مدرنیته راهکار برون رفت مدرنیته از معضلات را نیز بررسی کرده است.

منبع خبر در مهر | خلاصه خبر

هاست ایران