اخبار گوناگون شهر خبر

دعوت از قالیباف برای شرکت در اجلاس شهرداران جهان

معاون روابط و همکاری های بین الملل شهرداری تهران: مجمع شهرداران جهان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین تشکل های بین المللی مدیریت شهری و موضوعات مربوط به حکمروایی محلی در جهان است که هدف این مجمع از برگزاری اجلاس این مجمع نیز ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و بهبود و توسعه مدیریت شهری و حکمروایی های محلی در دنیاست

دعوت از قالیباف برای شرکت در اجلاس شهرداران جهان

شهرخبر: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به عنوان نایب رئیس مجمع شهرداران جهان و رئیس منطقه خاورمیانه و غرب سازمان USLG-MAWA برای شرکت در اجلاس این مجمع در رباط مراکش دعوت شد. به گفته نامدارصداقت، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران در اجلاس رباط قرار است مهم ترین مسائل و موضوعات شهرهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در چارچوب همکاری های مشترک برای این مسائل برنامه ریزی شود. به اعتقاد کارشناسان شهری دعوت یکی از معتبرترین مجامع بین المللی از شهردار تهران نشان می دهد که دیپلماسی شهری در سال های اخیر نه تنها توانسته تهران را به عنوان پایتخت ایران اسلامی در محافل بین المللی مطرح کند، بلکه این رویکرد بین المللی توانسته نام دکتر محمدباقر قالیباف را به عنوان یکی از شهرداران تاثیرگذار در منطقه بر سرزبان ها بیندازد. دکتر گرشاسپ مظفری معاون روابط و همکاری های بین الملل شهرداری تهران در این باره به روزنامه تهران امروز می گوید: «مجمع شهرداران جهان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین تشکل های بین المللی مدیریت شهری و موضوعات مربوط به حکمروایی محلی در جهان است که هدف این مجمع از برگزاری اجلاس این مجمع نیز ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و بهبود و توسعه مدیریت شهری و حکمروایی های محلی در دنیاست. »

هرچند مفهوم دیپلماسی شهری در میان شهرهای مطرح دنیا مفهومی قدیمی و شناخته شده است، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، عملکرد مدیریت شهری تهران در طول ۸ سال اخیر برای شناساندن تهران به عنوان یکی از بزرگ ترین پایتخت های منطقه خاورمیانه و غرب آسیا آن هم با استفاده از رویکرد دیپلماسی شهری است. آنچه در این میان تعجب کارشناسان و متخصصان بین المللی را در حوزه مدیریت شهرها در مجامع بین المللی به همراه داشته این است که چگونه ممکن است که بسیاری از شهرهای مطرح دنیا به مانند لندن، پاریس و… در طول سال های متمادی توانسته اند با رویکرد مدیریتی خود را در قالب دیپلماسی شهری به جهانیان بشناسانند و در این میان شهر تهران تنها در عرض ۸ سال نه تنها توانست چهره دیگری از این کلانشهر و نحوی مدیریت بر آن را به مجامع بین المللی معرفی کند، بلکه توانست ریاست بسیاری از مجامع بین المللی مهم مانند مجمع شهرداران جهان یا اتحادیه شهرداران آسیایی را از آن خود کند؟ نامدارصداقت، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران در پاسخ به این سوال به روزنامه تهران امروز می گوید: «برای اجرایی شدن دیپلماسی شهری در شهرداری تهران در قدم اول دو طرح راهبردی و یک برنامه اجرایی با بهره گیری از آرای استادان، متخصصان و کارشناسان مختلف تحت عنوان سند دیپلماسی شهری و سند دیپلماسی رسانه ای شهری تهیه شد و مبنای عمل قرار گرفت. اسناد مورد اشاره، این هدف را دنبال می کردند که شهر تهران جایگاهی جهانی پیدا کند و ظرفیت ها و توانایی های مادی و معنوی این شهر در دنیا پیاده شود و فضایی برای تبادل تجارب و دستاوردهای فنی شهری به وجود آید. در عرصه سازمان های بین المللی سهم قابل قبولی را به دست بیاورد و بتواند در فضای دیپلماسی شهری به دیپلماسی رسمی کشور کمک و ظرفیت سازی کند. »

آنچه اهمیت دارد، این است که اکنون شهر تهران به یکی از فعال ترین و اصلی ترین ارکان نهادهای بین المللی شهری مبدل شده به گونه ای که ریاست بخش غرب آسیای مجمع شهرداران جهان، عضویت در هیات مدیره و اجرایی تشکل های مختلف بین المللی نظیر اتحادیه شهرداران کشورهای اسلامی، مجمع شهرداران جهان، سازمان جهانی متروپلیس به تهران اعطا شده است همچنین دبیرخانه دائمی مجمع شهرداران آسیا هم در تهران قرار دارد. دکتر گرشاسپ مظفری، معاون روابط و همکاری های بین المللی شهردار تهران درباره اجلاس مجمع جهانی شهرداران در شهر رباط مراکش به روزنامه تهران امروز توضیح می دهد: «عنوان سومین اجلاس مجمع عمومی شهرداران که هفته آینده از روز سه شنبه تا جمعه (اول تا ۴ اکتبر) در شهر رباط، پایتخت کشور مراکش برگزار می شود و هدف از برگزاری این اجلاس این است که مدیران شهری را با آموزش هایی که در طول برگزاری این اجلاس ارائه می شود، توانمند کنند. البته این اجلاس هدف های دیگری مانند کمک به صلح جهانی، توسعه جهانی شهرها، گسترش عدالت در جهان، توسعه دموکراسی محلی در دنیا، از بین بردن فقر و ناعدالتی در جهان دارد.

سال گذشته بود که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به عنوان رئیس منطقه خاورمیانه و آسیای غربی مجمع جهانی شهرداران USLG-MAWA انتخاب شد. همچنین در فروردین ماه امسال نیز دومین اجلاس این سازمان در سطح منطقه خاورمیانه و آسیای غربی در برج میلاد تهران برگزار شد. لازم به توضیح است که مقر اصلی مجمع شهرداران جهان نیز در بارسلونا اسپانیا قرار دارد که اکنون ریاست آن برعهده قدیرتوپاش شهردار استانبول است. معاون روابط و همکاری های بین الملل شهردار تهران درباره شعار امسال اجلاس شهرداران به روزنامه تهران امروز می گوید: امسال مجمع شعار «به جامعه فکر کن، دموکراسی را بساز» را به عنوان شعار خود انتخاب کرده است. در واقع هدف و پیام این شعار این است که در دنیا دموکراسی باید مبتنی بر جامعه ایجاد شود. در واقع ساخت دموکراسی براساس معادلات سیاسی ممکن نیست. مطالعات جهانی درخصوص ایجاد دموکراسی در شهرها و کشورها نشان می دهد دموکراسی ای موفق خواهد بود که مشارکتی بوده و از متن جامعه برخاسته باشد. چراکه با شعار دادن نمی توان ادعا کرد که دموکراسی به وجود آمده است بلکه برعکس دموکراسی باید براساس موضوعات و چالش های اجتماعی در شهرها ایجاد شود. گرشاسپ مظفری در توضیح شعار امسال اجلاس مجمع جهانی شهرداران یادآور می شود: «هدف این اجلاس این است که به شهرها کمک شود تا بتوانند دموکراسی جامعه محور را در حکومت های محلی خود ایجاد کنند. پیش زمینه ایجاد این دموکراسی نیز این است که اعضای این مجمع چالش های مهم و بنیادی دوران معاصر را از درون چالش ها، مسائل و نیازهای شهری استخراج کنند. به عبارت دیگر باید آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی بحران های موجود در شهرها را شناسایی کنند تا در قدم اول مشخص شود که این چالش ها در شهرها چه تبعات زیان باری را در زندگی در شهرها ایجاد می کند. همچنین مشخص شود که آیا چالش های امروزی شهرها، چالش های واقعی و تعیین کننده هستند یا اینکه بحران هایی است که در همه زمان ها و در همه دوره های تاریخی گریبان شهرها را گرفته است. »

مجمع شهرداران جهان دارای چند بخش مهم است. مجمع عمومی سازمان یکی از بخش های مهم مجمع USLG است که اجلاس خود را هر سه سال یک بار برگزار می کند. اجلاس این مجمع به عنوان یکی از بزرگ ترین مراجع و نهادهای تصمیم گیر در جهان در حوزه مدیریت شهری شناخته می شود که تمامی اعضای این مجمع نیز موظف به شرکت در اجلاس مجمع عمومی شهرداران است تا در طول برگزاری اجلاس برنامه ها و استراتژی های ۳ سال آینده مجمع عمومی را تعیین می کنند. شورای جهانی دومین بخش مهم مجمع جهانی به شمار می رود. در واقع شورای جهانی هسته مرکزی و اصلی سیاستگذاری های مجمع به حساب می آید که اعضا آن را شهرداران مطرح دنیا شامل می شود. نشست های هیات رئیسه مجمع نیز یکی از بخش های مهم مجمع جهانی شهرداران است در این نشست ها عمده تصمیم گیری های شورا و مجمع عمومی جهانی انجام می شود. چهارمین عنوان مهم این مجمع دبیرکلی آن است. جالب است بدانید که دکتر محمدباقر قالیباف نیز یکی از اعضای اصلی شورای جهانی و عضو هیات رئیسه آن است. دکتر گرشاسپ مظفری درباره کارگروه ها و کمیته های اجلاس مراکش به روزنامه تهران امروز توضیح می دهد: «۱۲ کارگروه و کمیته مهم در اجلاس مراکش وجود دارد که می توان به کارگروه زنان و دموکراسی، مهاجرت و توسعه محلی، موضوعات خاورمیانه، موضوعات مدیترانه، گردشگری مسئولت پذیر و توسعه پایدار، همکاری توسعه ای و دیپلماسی شهری، سلامت شهری، تمرکزگرایی و دولت های محلی خودگردان، شهرهای دیجیتال و دانش بنیان، توسعه اقتصادی محلی، مدیریت مالی شهری، فراگیری اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و حقوق بشر اشاره کرد. » او ادامه می دهد: «در واقع در این کارگروه ها و کمیته ها موضوعات قابل بررسی مطرح می شود تا نتایج این نشست ها مبنای تصمیم گیری های مجمع عمومی و هیات اجرایی مجمع باشد. »

برگزاری جلسات تخصصی موازی نیز یکی دیگر از برنامه های جنبی اجلاس USLG-MAWA مراکش است. از مهم ترین نشست های تخصصی این اجلاس می توان به داینامیک تحولات در منطقه مدیترانه، دموکراسی محلی و توسعه شهرها، توسعه اقتصادی محلی، حقوق شهروندان نسبت به شهر و مبارزه برای از بین بردن ناعدالتی های شهری، برنامه ریزی تامین منابع مالی برای خدمات شهری، مشارکت و خدمات اساسی شهرها، ارائه راهکار برای داشتن شهرهایی هوشمند تر و فرهنگ و توسعه پایدار اشاره کرد. معاون روابط و همکاری های بین الملل شهردار تهران درباره نشست های ویژه و استراتژیکی که در حاشیه اجلاس مراکز برگزار می شود، به روزنامه تهران امروز می گوید: «نشست های استراتژیک اجلاس USLG-MAWA تحت عنوان دستور کار توسعه جهانی پس از سال ۲۰۱۵ میلادی است. همانطور که می دانید سازمان ملل برنامه توسعه ای تحت عنوان دستور کار ۲۰۱۵ به نام توسعه هزاره شهرها و کشورها تدوین و ابلاغ کرده است که زمان این برنامه امسال به پایان می رسد. در این نشست های استراتژیک قرار است که سند توسعه شهرها و کشورها برای بعد از ۲۰۱۵ آماده سازی و درباره مفاد آن بحث و گفت و گو شود. به عبارت دیگر سند توسعه راهبردی و استراتژی جهان برای بعد از ۲۰۱۵میلادی تهیه شود. » به گفته گرشاسپ مظفری؛ دومین نشست استراتژی این مجمع سومین نشستHABITAT است. دومین نشست این موضوع در شهر استانبول برگزار شد. نتایج این نشست به عنوان دستور کار مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد تدوین خواهد شد.

منبع: تهران امروز

منبع خبر در شهر خبر | خلاصه خبر

هاست ایران