هاست ایران
سایت منبع

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

کیهان در ستون سرمقاله های خود مطلبی با عنوان «فقط پری بلنده ها متهم هستند؟ ! » از محمد ایمانی را به چاپ رساند: سازمان «سیا» پس از ۶۰ سال برای اولین بار پذیرفت که در طراحی عملیات آژاکس دست داشته است. دیروز ۲۸ مرداد، شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲-۱۹ آگوست ۱۹۵۳- بود و سازمان سیا هرچند به طور محدود برخی اسناد عملیات سرّی آژاکس را از طبقه بندی محرمانه خارج کرد اما همزمان مدعی شد «در بایگانی های خود جای کافی برای نگهداری اسناد مربوط به این عملیات نداشتیم و بخشی از این اسناد از بین رفته اند» . یکی از …